Historijat

Po zavrsetku drugog svjetskog rata PTT radnici, predratni planinari Sarajeva, odmah su se ukljucili u novoformirana planinarska drustva, odnosno sekcije koje su bile formirane pri sportskim drustvima: "Torpedo", "Udarnik", "Zeljeznicar" i "Komunalac". Kada je 1950 formirano PSD "Bjelašnica" radnici PTT-a su pri ovom drustvu formirali planinarsku druzinu. Vec tada se ukazala potreba za formiranjem planinarskog drustva PTT radnika. Inicijativu za formiranje ovog društva dala je grupa planinara Sarajeva medju kojima su bili: Milivoje Brankovic, Martin Ivezic, Vlado Bogdanovic, Viktor ing. Kralik, Avdo Jelacic i tadasnji direktor Direkcije PTT BiH, Slavko Markon. Treba napomenuti da su vec tada djelovala dva planinarska drustva PTT radnika u Beogradu i Zagrebu.

U maju 1953. godine postignuta je saglasnost da se formira planinarsko drustvo za PTT radnike u Sarajevu i pristupilo se formiranju inicijativnog odbora.

Osnivacka skupstina Drustva odrzana je 29. jula 1953 godine u drustvenim prostorijama. Izabrano je predsjednistvo u sastavu: Milivoje Brankovic, Martin Ivezic, Janjus Ksenija, Viktor ing. Kralik, Dzavid Miralem, Jovo Pocuca i Muharem Silajdzic, i usvojen je referat o ulozi i znacaju planinarstva koji bi i danas po mnogim svojim stavovima mogao biti aktuelan i poucan.

Usvojeno je da se drustvo zove "Prijatelj prirode" zato što je u Sarajevu postojalo drustvo pod tim imenom u periodu od 1905 do 1941 godine, i dalo je vrlo pozitivan uticaj na razvoj planinarstva ali i ostvarivanju radnickih prava.

I na kraju usvojen je i Statut (Pravila) Planinarsko-smucarskog drustva PTT "Prijatelj prirode"

Prvi Upravni odbor PSD " Prijatelj prirode" izabran je u sastavu:

Slavko Markon - predsjednik,

Milivoje Brankovic - potpresjednik,

Dobrivoj Jovanovic - II potpresjednik,

Jovan Pocuca - sekretar,

Drago Caleta - blagajnik, te su formirani sektor za smucarstvo, ekonomski sektor i sektor za agitaciju.

Po osnivanju, clanovi Drustva ukljucuju se u sveopstu akciju izgradnje i obnove ratom porusene zemlje i 1955 godine zapocinju sa izgradnjom planinarske kuce na Igmanu - Malo polje. Ovom prilikom treba istaci da je to bio nevidjen elan, pozrtvovanje i odricanje velikog broja clanova Drustva. Radne akcije su bile stalne i masovne. Utroseno je preko 4800 dobrovoljnih radnih sati, a cjelokupan materijal je iznesen na ledjima planinara. 1970 godine PSD "Prijatelj prirode" je od OUR-a TT Mreza dobio jedan objekat manjeg kapaciteta na Romaniji - Crvene stijene.